Vragen

Voor vaak gestelde vragen (FAQs) kunt u hier terecht… Voor vragen die hier niet tussen staan kunt u natuurlijk altijd mailen naar info@jeugdschaatsenzaanstreek.nl.


FAQs JEUGDSCHAATSEN (V=vraag, A= antwoord)

V: Gaat het jeugdschaatsen altijd door?
A: Ja het gaat altijd door! Wanneer blijkt dat het door alleen de overheid of ijsbaan het toch niet kan doorgaan of tijdens de 10 weken gestopt moet worden zal naar evenredigheid van het totale bedrag terug gestort worden.

V: Hoeveel en hoe moet ik betalen, wanneer ik mijn kind opgegeven heb?
A: Het bedrag is € 67,50. De voorinschrijvers dienen voor 31 oktober te betalen. De overigen per direct na inschrijving. Het rekeningnummer is: ABNAMRO NL52 ABNA 0113 1166 59 t.n.v. Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek o.v.v. naam kind en geboortedatum.

V: Moeten de ouders zelf voor schaatsen zorgen of worden die door het jeugdschaatsen verstrekt?
A: Schaatsen worden niet door het jeugdschaatsen verstrekt. Alleen in geval van nood/materiaalpech beschikt de vereniging over reserveschaatsen (easy gliders) die tijdens de duur van de les gebruikt kunnen worden. Zorg er overigens voor dat de schaatsen goed geslepen zijn.

V: Welke schaatsen kan ik het beste kopen voor mijn kind?
A: De Easy Gliders van Zandstra zijn prima om op te beginnen of combi-noren met skisluiting. (zie materiaal). Ook gewone (lage) noren zijn geschikt, maar alleen voor meer gevorderde kinderen. 

De Kunst- en hockeyschaatsen zijn NIET geschikt voor de lessen, zoals ze door ons worden gegeven, en daarom verboden.

V: Bij wie kan ik mijn kind afmelden bij ziekte?
A: Indien een kind ziek is en een van de lessen niet kan volgen, hoeft niet speciaal gebeld te worden. Wanneer een kind ’s morgens bij vertrek niet in de bus zit, wordt er automatisch vanuit gegaan dat hij/zij ziek of verhinderd is.

V: Wat moet ik doen als mijn kind te laat bij de bus is?
A: De bussen wachten NIET, en vertrekken iedere week op dezelfde tijd. Indien een kind te laat is, zullen de ouders zelf ander vervoer naar de ijsbaan moeten regelen.

V: Wat kosten de lessen?
A: Het lespakket kost € 67,50. Dit is inclusief busvervoer, begeleiding en diploma.

V: Mogen de ouders mee naar de ijsbaan?
A: Ouders mogen natuurlijk (met eigen vervoer) naar de ijsbaan om te kijken/aan te moedigen. In verband met de drukte om/bij de ijsbaan wordt echter aangeraden dit niet (te vaak) te doen. Er zijn van het jeugdschaatsen speciale begeleiders en onderbinders aanwezig die de kinderen begeleiden en helpen met het onderbinden van de schaatsen.

V: Hoe ziet het programma eruit?
A: Les 1: Kennismaking, Les 2 t/m 9: Schaatslessen, oefenen voor het schaatsvaardigheids paspoort, Les 10: Jeugd 11-stedentocht, feestelijke diploma uitreiking