Stichting opgericht voor het Jeugdschaatsen Zaanstreek seizoen 2023

Dit jaar is een stichting opgericht voor het Jeugdschaatsen Zaanstreek, omdat het KNSB district Zaanstreek is opgeheven.

De stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek heeft als doelstelling:

Zoveel mogelijk kinderen uit de Zaanstreek spelenderwijs kennis te laten maken met de schaatssport op een laagdrempelige manier. In het eerste jaar van de stichting wil het bestuur de laagdrempeligheid extra benadrukken en geeft Eur 7,50 korting op het inschrijfgeld. Dit is om te vieren dat we nu de Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek zijn.

Het Jeugdschaatsen heeft dit jaar een speciale prijs van EUR 60,00 dit is inclusief is 10 x entree van de ijsbaan,   10 schaatslessen, een diploma uitreiking en vervoer met touringbus van en naar de ijsbaan in Haarlem.

De eerste keer is op zaterdag 7 Januari 2023 en de laaste keer is op zaterdag 11 maart 2023.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier!

Oprichting Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek

Beste mensen die het schaatsen een warm hart toe dragen,

Het Jeugdschaatsen in de Zaanstreek moet verder gaan. Lees er alles over in dit bericht

Het schaatsen als hobby lijkt aan terrein te verliezen t.o.v. andere sporten!
De oorzaak van de dalende interesse van het schaatsen is te wijten aan de zachte winters die er voor zorgen dat het schaatsen achter de stoel als eerste start tot aan tochten rijden in de polder niet meer vanzelfsprekend is. Een manier om toch voorbereid te zijn op die lange tochten door de polder is naar de kunstijsbaan gaan in de buurt. Juist dit laatste is voor velen een drempel vanwege de reistijd. Gelukkig worden er mogelijkheden geboden door de ijsclubs en de vereniging STG voor het schaatsen.

Helaas is de laatste jaren de animo van vrijwilligerswerk gedaald en worden ook de ijsclubs met steeds dezelfde ouder wordende mensen in stand gehouden. Vorig jaar is om die reden een besluit genomen om het bestuur van het district, die alles met het schaatsen in de Zaanstreek verbond, op te heffen. Het was een logische zet maar niet minder treurig dat een aantal zaken niet meer gezamenlijk gedeeld en opgepakt gaan worden. Door het stoppen van het districtsbestuur is ook het belangrijke jeugdschaatsen voor alle kinderen in de Zaanstreek op de tocht komen te staan. Wat misschien niet iedereen weet is dat de commissie jeugdschaatsen is ontstaan vanuit de ijsclubs en als onderdeel van het Districtsbestuur opereerde. In de gehele Zaanstreek was het ook bekend als KNSB Jeugdschaatsen gewest NH-Utrecht district Zaanstreek.

In de loop van de 41 jaar dat het jeugdschaatsen al bestaat is er een formule en een organisatie neergezet waar we trots op mogen zijn. Een formule ja, wie verzint het om met bussen te laten pendelen om 2 uur schaatslessen te organiseren voor kinderen. Een drijfveer om ieder jaar weer de uitnodigingen te versturen zijn de blije en vrolijke gezichten van de deelnemende kinderen. Ook de gemeente waardeert wat wij doen om kinderen tot sporten te krijgen.

Wij hebben als commissie Jeugdschaatsen Zaanstreek besloten om kosten wat het kost door te gaan. Daarom mogen wij u mededelen dat per begin van dit nieuwe schaatsseizoen 2022-2023 er nu een stichting is opgericht genaamd Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek. Wij blijven onze naam uitdragen als JeugdSchaatsen Zaanstreek en de organisatie blijft zoals het was.

Wij als bestuurders willen een ieder bedanken die in de laatste 41 jaar geholpen heeft bij het lesgeven, coördineren van lessen als onderbinder, busbegeleider, commissielid, maar ook de bestuursleden van het district en de kascommissie en bestuursleden van de ijsclubs.

Wat ons betreft gaan op naar de 50 jaar die we kunnen bestaan en daarna naar de 100!

Wij hopen dat wij met uw hulp de kinderen in de bussen naar de ijsbaan krijgen. Maar nog belangrijker uw hulp om voldoende begeleiders mee te krijgen want dat is de laatste tijd steeds moeilijker te realiseren.

Groet ,

Het bestuur Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek

Kars Oomen, Hans Ellermeijer, Vincent Lammerse en Jerry Tania

Geen busvervoer vanwege corona in seizoen 2022!

Vanwege de oplopende corona besmettingen bij kinderen en de verscherpte maatregelen op de basisscholen, vindt het bestuur het niet verantwoord om bussen te laten rijden naar de ijsbaan in seizoen 2022. We vragen de ouders wederom om de kinderen met eigen vervoer naar de ijsbaan in Haarlem te brengen.

Het was wederom een moeilijke beslissing. Het busvervoer maakt al jaren een vast onderdeel uit van het jeugdschaatsen. Het zorgt dat ieder kind de mogelijkheid heeft om naar de ijsbaan te gaan.

Net als vorig jaar zal het inschrijfgeld worden verlaagd naar EUR 42,- omdat er geen busvervoer wordt verzorgd. Iedereen die reeds EUR 67,50 heeft overgemaakt, zal worden gecompenseerd.

Goed nieuws het jeugdschaatsen gaat beginnen in 2021!

De ijsbaan in Haarlem is geopend en er mogen schaatslessen aan kinderen worden gegeven. Op de ijsbaan is het aantal personen beperkt tot maximaal 100.  Jeugdschaatsen Zaanstreek heeft 70 plaatsen per uur op de baan toegewezen gekregen.

Om dit jaar het Jeugdschaatsen op een veilige manier te organiseren rekening houdend met de Corona maatregelen zijn wij genoodzaakt om een aantal aanpassing te doen. Helaas is het busvervoer naar de ijsbaan niet mogelijk. De kinderen dienen op eigen vervoer naar de ijsbaan te komen. U mag alleen niet op de baan kijken naar het jeugdschaatsen, dus wij vragen u uw kind af te zetten bij de ijsbaan, over de exacte plaats en tijd wordt u nog geïnformeerd.  Het bestuur is heel blij dat we kunnen starten, maar wij vinden het heel jammer dat wij kinderen moeten teleurstellen die geen eigen vervoer hebben naar de ijsbaan.

Heeft u geen eigen vervoer voor uw kind, wilt u uw kind dan z.s.m. afmelden (voor woensdag) via een mail aan inschrijvingen@jeugdschaatsenzaanstreek.nl

Jeugdschaatsen Zaanstreek heeft 70 plaatsen voor de kinderen en begeleiders per uur. We gaan aan 50 kinderen per uur lesgeven, hierdoor heeft elk kind om de week een schaatsles. In totaal zal elk kind 4 schaatslessen krijgen. Een voordeel is dat we alle ruimte hebben op de 400 meter baan, want die is in zijn geheel beschikbaar voor Jeugdschaatsen Zaanstreek.

Aan het einde van het seizoen zal het gehele inschrijfbedrag worden teruggestort voor de kinderen die worden afgemeld. Voor de andere inschrijvingen zal er een deel van het inschrijfbedrag worden terug gestort afhankelijk van het aantal gegeven schaatslessen.

Op dit moment zijn wij bezig met het indelen van de groepen en begeleiders. In de komende week krijgt u een email met aanvullende informatie en wordt aangegeven op welke zaterdagen uw kind schaatsles heeft.

De aanpassingen op een rijtje:

·         Vervoer op eigen gelegenheid naar de ijsbaan. GEEN BUSVERVOER!

·         Elke kind heeft om de week een schaatsles

·         4 schaatslessen per kind

·         Geen toegang voor ouders op de ijsbaan

·        50 kinderen krijgen per uur schaatsles op de 400 meter baan

Alle algemene Corona maatregelen zijn ook van kracht bij het Jeugdschaatsen, dus houdt uw kind thuis bij klachten. Houd 1,5 meter afstand van elkaar bij het afzetten van uw kind bij de ijsbaan. In de omgeving van de ijsbaan kunt u tijdens de les van uw kind een wandeling maken maar ook is dichtbij het bos en strand van Bloemendaal.
 

met vriendelijke groet,
Bestuur Jeugdschaatsen Zaanstreek

Schaatslessen van 2, 9 en 16 januari gaan NIET door!

Helaas moeten wij u mededelen dat het bestuur heeft besloten om de schaatslessen van 2, 9 en 16 januari NIET door te laten gaan.

Dit is het gevolg van de nieuwe COVID19 maatregelen en het besluit van de veiligheid regio Haarlem.
Het besluit is dat er niet meer dan 100 personen tegelijk op de ijsbaan aanwezig mogen zijn.

Zelf zijn wij al met 100 kinderen en daar komen nog begeleiders en onderbinders bij.
Wij willen geen selectie maken uit de deelnemers en de daarbij komende organisatie problemen met bussen en begeleiders. Dit heeft ons tot dit besluit gedwongen.

We gaan er van uit dat 19 januari de Lock down opgeheven wordt en de regels weer versoepeld zullen worden.
Wij zullen onze EERSTE LES op 23 januari hebben.

Mocht na 19 januari de COVID19 maatregelen toch weer roet op het ijs gooien  dan zullen we u tijdig op de hoogte brengen per mail.
Wanneer u van ons niets ontvangt zien we jullie dus op 23 januari bij de ijsbaan of de bus opstap plaatsen.

HOUDT DE WEBSITE GOED IN DE GATEN OM UP-TO-DATE TE BLIJVEN.

In eerdere brieven hebben we vermeld dat er geen schaats les is op 20 februari.
Maar omdat de eerste drie lessen komen te vervallen, zullen we dus WEL op 20 februari lesgeven.
We zijn nog in afwachting van bericht vanuit de baancommissie Haarlem of het openstellen van de ijsbaan na 13 maart, dus met 2 weken verlengt kan worden.
Dit laatste zal inhouden dat we toch op 10 weken les uit kunnen komen! Houdt hier ook rekening.

De toegangspassen met baan en bus informatie zullen in de loop van januari verstuurd worden.
Na de laatste les kunt u verzoeken om de evt. vervallen lessen terug betaald te krijgen.

Mocht u nog vragen hebben bel of mail gerust met ons.
Tel : 06-82631830
Mail:  info@jeugdschaatsenzaanstreek.nl.

Inschrijven schaatsseizoen 2021 is gestart!

Het schaatsseizoen gaat weer beginnen ondanks dat het Coronavirus nog niet onder controle is!  Wel zijn er maatregelen genomen, maar die zullen voor de kinderen het schaatsplezier niet bederven. Wij zullen v.w.b. corona maatregelen de richtlijnen voor het basisonderwijs hanteren. 

Dit seizoen wordt de 40ste editie van het Jeugdschaatsen Zaanstreek!
Om mee te doen aan het schaatsen moet uw kind op de basisschool zitten vanaf groep 3 tot en met groep 8. De kinderen worden met touringcars worden naar de schaatsbaan in Haarlem gebracht. De lessen worden afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking, indien de corona maatregelen dit toelaten.

De KOSTEN bedragen 67,50 per kind. Dit is inclusief vervoer, schaatspas, schaatsles, begeleiding en diploma. Wanneer blijkt dat het door ingrijpen van de overheid of ijsbaan het toch niet kan doorgaan,  wordt het bedrag van € 67,50 teruggestort. Ook als gestopt moet worden tijdens de schaatslessen in 2021, dan zal naar evenredigheid een bedrag worden teruggestort.

De EERSTE LES is op zaterdag 2 januari 2021. Net als vorig seizoen wordt er geschaatst op de overdekte ijsbaan in Haarlem en zal het 1e uur om 09:25 uur en het 2e uur om 10:35 uur beginnen. De laatste schaatsdag op 13 maart 2021 wordt weer feestelijk afgesloten met de mini 11-stedentocht.

U kunt uw kind online AANMELDEN via onze website www.jeugdschaatsenzaanstreek.nl. Als u niet online kunt inschrijven.

Voor VRAGEN over het jeugdschaatsen verzoeken wij u onze website www.jeugdschaatsenzaanstreek.nl te raadplegen. Vindt u daar het antwoord op uw vraag niet, dan via bovenstaand e-mailadres.

Zie corona regels op de website van IJsbaan Haarlem. Deze regels worden regelmatig aangepast aan de richtlijnen van het RIVM. Zie http://www.bchaarlem.nl/corona/940-corona-protocol. Wij hebben de abonnementen met nummer H14 en H17

Wij houden u na de inschrijving op de hoogte per e-mail en via onze nieuwsrubriek op de website.

Wij hopen dat uw kind ook in het nieuwe winterseizoen weer mee zal doen.

Graag tot ziens op de IJsbaan in Haarlem!