Schaatsonderbinders Info

De schaatsonderbinders hebben twee taken

  1. Helpen van de kinderen bij het vastmaken van de schaatsen en, voor zover mogelijk, de kinderen zelf leren de schaatsen onder te binden. Dit is voor de les, maar ook tijdens de lessen als er kinderen zijn waarbij de schaats(en) niet goed zitten.
  2. Assisteren van schaatsbegeleiders bij het opvangen van kinderen die gevallen zijn of om andere reden van de ijsbaan willen.

Aandachtspunten

  • Wilt u zich langs de baan verspreiden, zodat elk schaatsgroepje hulp naast de baan heeft.
  • In geval van kleine ongelukjes de kinderen opvangen, troosten en eventueel een pleister regelen.
  • Bij ernstige ongevallen op het noodtoestel 33 bellen en onze baancoördinatoren waarschuwen. Het noodtoestel bevindt zich in het kastje met EHBO daarop, wat aan de muur hangt aan de kant van de ingang.
  • Wilt u, nadat de kinderen op het ijs zijn gegaan, in de gaten houden of er kinderen zijn die met losse schaatsen rijden of dat er schaatsen zijn die verkeerd ondergebonden zijn. Indien nodig de schaatsen vaster maken of opnieuw onderbinden.
  • Wilt u ook op de scherpte van de schaatsen letten. Mocht u het idee hebben dat de schaatsen niet goed scherp zijn, neem dan contact op met de begeleider. Die kan dan eventueel contact opnemen met de ouders om de schaatsen te laten slijpen.
  • Let op bij onderbinden van easy-gliders de sluiting moet aan de buitenkant van de voet.

Wij hopen u hiermee een steun in de rug te geven.