Bus begeleider Info

Richtlijnen ten behoeve van de busbegeleiders. 
 
Vertrek Opstapplaats

 • Zodra de bus vertrokken is, gaat u met de lijst in de hand langs de kinderen
 • in de bus. U vraagt de naam van het kind en vinkt de naam af.
 • Zet een kruis achter de naam van kinderen die niet aanwezig zijn.
 • Niet de namen opnoemen via de omroepinstallatie van de bus, voor het geval een grappenmaker ja roept bij het noemen van een kind dat er niet is.

Aankomst bij de ijsbaan Haarlem

 • Bij aankomst bij de ijsbaan maakt u de kinderen elke keer weer duidelijk, dat zij zich persoonlijk bij u afmelden indien zij op de terugweg met hun (groot)- ouders/verzorger(s) meerijden.
 • Laat de kinderen uitstappen en verzamel de kinderen naast de bus. Loop als één groep naar de ijsbaan. Zorg ervoor dat er een begeleider voorop en een begeleider achteraan loopt zodat de groep bij elkaar blijft.

Vertrek kinderen van de ijsbaan naar de bus

De organisatie plaatst begeleiders langs de route om toezicht te houden de kinderen die van ijsbaan naar de bus lopen. De kinderen kunnen dan individueel naar de bus lopen. In totaal staan drie begeleiders op vaste plaatsen:

 • 1 begeleider bij het draaihek (uitgang ijsbaan)
 • 1 begeleider op de hoek
 • 1 begeleider bij de bussen

Vertrek IJsbaan met de bus naar Zaanstreek
Doe de vertrekprocedure voordat de bus vertrekt!

 • Ga bij de ingang van de bus staan en vink elk kind af op uw lijst als ze de bus instappen.
 • Controleer of alle kinderen die op de heenweg in de bus hebben gezeten weer opnieuw zijn afgevinkt of zijn afgemeld.
 • Tel het aantal kinderen in de bus en controleer of het gelijk is aan het aantal afgevinkte kinderen.
 • Als een kind zich bij u afmeldt, zorg dan dat u hebt geconstateerd dat de betreffende (groot-) ouder/verzorger(s) het kind meeneemt.

Assistentie

Bij het aankomen van de bussen van het tweede uur en het vertrekken van de bussen met kinderen van het eerste uur staat een coördinator bij de bussen om de busbegeleiders te helpen met kinderen die niet op tijd of niet bij de vertrekkende bus zijn. Bij het vertrek van de deelnemers van het tweede uur is de coördinator ook aanwezig. Hij is het contactpersoon zijn voor de busbegeleiders.

Aankomst opstapplaats

 • Check of de bus leeg is en geef dit door aan de chauffeur, zodat de bus kan vertrekken.
 • Controleer of alle kinderen worden opgehaald of vertrekken bij de opstapplaats.
 • Indien een kind achterblijft dan wordt van u verwacht dat u bij het kind blijft totdat de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn om het kind te halen.
 • Op de buslijst staan de telefoonnummers van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, bel ze om te vragen of ze al onderweg zijn. Bel als dit niet lukt een bestuurslid.
 • Neem in het uiterste geval het kind mee naar huis en probeer nogmaals de ouders te bellen of bel een bestuurslid.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Indien er vragen zijn graag contact opnemen.