Bus begeleider Info

Richtlijnen ten behoeve van de busbegeleiders. 
 
Vertrek Opstapplaats: Zodra de bus vertrokken is gaat u met de lijst in de hand langs de kinderen in de bus. U vraagt de naam van het kind en vinkt de naam af. Kinderen, die niet aanwezig zijn krijgen achter hun naam een kruisje. Liever niet de namen opnoemen via de omroepinstallatie van de bus, voor het geval een grappenmaker ja roept bij het noemen van een kind dat er niet is.  Bij aankomst bij de ijsbaan maakt u de kinderen elke keer weer duidelijk, dat zij zich persoonlijk bij u afmelden indien zij op de terugweg met hun (groot)- ouders/verzorger(s) meerijden 
 
Vertrek IJsbaan: De nu omschreven richtlijn kunt u wellicht in samenwerking met de chauffeur doen. Doe dit in ieder geval voordat de bus vertrekt. Alle kinderen afvinken op uw lijst, controleren of alle kinderen die op de heenweg in de bus hebben gezeten weer opnieuw zijn afgevinkt of zijn afgemeld  Natellen of het aantal kinderen in de bus gelijk is aan het aantal afgevinkte kinderen als een kind zich bij u afmeldt, zorg dan dat u hebt geconstateerd dat de betreffende (groot-) ouder/verzorger(s) het kind meeneemt.
 
Bij het aankomen van de bussen van het tweede uur en het vertrekken van de bussen met kinderen van het eerste uur staat Tom Rustenhoven (tel: 06-23115523) bij de bussen om de busbegeleiders te helpen met kinderen die niet op tijd of niet bij de vertrekkende bus zijn. Bij het vertrek van de deelnemers van het tweede uur is de contactpersoon Erwin Stolp (tel: 06-10573050). Hij zal samen met Tom Rustenhoven de contactpersoon zijn voor de busbegeleiders.
 
Aankomst opstapplaats: nadat geconstateerd is dat de bus weer leeg is, dient u zich ervan te overtuigen dat er geen kinderen bij de opstapplaats achterblijven. In voorkomende gevallen wordt van u verwacht dat u bij het kind blijft totdat de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn om het kind af te halen. Mocht u in het bezit zijn van een mobiele telefoon en u hebt deze bij u dan kunt u naar het huis van het kind bellen of de ouder(s)/verzorger(s) al onderweg zijn. Bel als dit niet lukt een bestuurslid. Neem in het uiterste geval het kind mee naar huis en probeer nogmaals de ouders te bellen of bel een bestuurslid.