Oprichting Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek

Beste mensen die het schaatsen een warm hart toe dragen,

Het Jeugdschaatsen in de Zaanstreek moet verder gaan. Lees er alles over in dit bericht

Het schaatsen als hobby lijkt aan terrein te verliezen t.o.v. andere sporten!
De oorzaak van de dalende interesse van het schaatsen is te wijten aan de zachte winters die er voor zorgen dat het schaatsen achter de stoel als eerste start tot aan tochten rijden in de polder niet meer vanzelfsprekend is. Een manier om toch voorbereid te zijn op die lange tochten door de polder is naar de kunstijsbaan gaan in de buurt. Juist dit laatste is voor velen een drempel vanwege de reistijd. Gelukkig worden er mogelijkheden geboden door de ijsclubs en de vereniging STG voor het schaatsen.

Helaas is de laatste jaren de animo van vrijwilligerswerk gedaald en worden ook de ijsclubs met steeds dezelfde ouder wordende mensen in stand gehouden. Vorig jaar is om die reden een besluit genomen om het bestuur van het district, die alles met het schaatsen in de Zaanstreek verbond, op te heffen. Het was een logische zet maar niet minder treurig dat een aantal zaken niet meer gezamenlijk gedeeld en opgepakt gaan worden. Door het stoppen van het districtsbestuur is ook het belangrijke jeugdschaatsen voor alle kinderen in de Zaanstreek op de tocht komen te staan. Wat misschien niet iedereen weet is dat de commissie jeugdschaatsen is ontstaan vanuit de ijsclubs en als onderdeel van het Districtsbestuur opereerde. In de gehele Zaanstreek was het ook bekend als KNSB Jeugdschaatsen gewest NH-Utrecht district Zaanstreek.

In de loop van de 41 jaar dat het jeugdschaatsen al bestaat is er een formule en een organisatie neergezet waar we trots op mogen zijn. Een formule ja, wie verzint het om met bussen te laten pendelen om 2 uur schaatslessen te organiseren voor kinderen. Een drijfveer om ieder jaar weer de uitnodigingen te versturen zijn de blije en vrolijke gezichten van de deelnemende kinderen. Ook de gemeente waardeert wat wij doen om kinderen tot sporten te krijgen.

Wij hebben als commissie Jeugdschaatsen Zaanstreek besloten om kosten wat het kost door te gaan. Daarom mogen wij u mededelen dat per begin van dit nieuwe schaatsseizoen 2022-2023 er nu een stichting is opgericht genaamd Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek. Wij blijven onze naam uitdragen als JeugdSchaatsen Zaanstreek en de organisatie blijft zoals het was.

Wij als bestuurders willen een ieder bedanken die in de laatste 41 jaar geholpen heeft bij het lesgeven, coördineren van lessen als onderbinder, busbegeleider, commissielid, maar ook de bestuursleden van het district en de kascommissie en bestuursleden van de ijsclubs.

Wat ons betreft gaan op naar de 50 jaar die we kunnen bestaan en daarna naar de 100!

Wij hopen dat wij met uw hulp de kinderen in de bussen naar de ijsbaan krijgen. Maar nog belangrijker uw hulp om voldoende begeleiders mee te krijgen want dat is de laatste tijd steeds moeilijker te realiseren.

Groet ,

Het bestuur Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek

Kars Oomen, Hans Ellermeijer, Vincent Lammerse en Jerry Tania