Geen busvervoer vanwege corona in seizoen 2022!

Vanwege de oplopende corona besmettingen bij kinderen en de verscherpte maatregelen op de basisscholen, vindt het bestuur het niet verantwoord om bussen te laten rijden naar de ijsbaan in seizoen 2022. We vragen de ouders wederom om de kinderen met eigen vervoer naar de ijsbaan in Haarlem te brengen.

Het was wederom een moeilijke beslissing. Het busvervoer maakt al jaren een vast onderdeel uit van het jeugdschaatsen. Het zorgt dat ieder kind de mogelijkheid heeft om naar de ijsbaan te gaan.

Net als vorig jaar zal het inschrijfgeld worden verlaagd naar EUR 42,- omdat er geen busvervoer wordt verzorgd. Iedereen die reeds EUR 67,50 heeft overgemaakt, zal worden gecompenseerd.