Goed nieuws het jeugdschaatsen gaat beginnen in 2021!

De ijsbaan in Haarlem is geopend en er mogen schaatslessen aan kinderen worden gegeven. Op de ijsbaan is het aantal personen beperkt tot maximaal 100.  Jeugdschaatsen Zaanstreek heeft 70 plaatsen per uur op de baan toegewezen gekregen.

Om dit jaar het Jeugdschaatsen op een veilige manier te organiseren rekening houdend met de Corona maatregelen zijn wij genoodzaakt om een aantal aanpassing te doen. Helaas is het busvervoer naar de ijsbaan niet mogelijk. De kinderen dienen op eigen vervoer naar de ijsbaan te komen. U mag alleen niet op de baan kijken naar het jeugdschaatsen, dus wij vragen u uw kind af te zetten bij de ijsbaan, over de exacte plaats en tijd wordt u nog geïnformeerd.  Het bestuur is heel blij dat we kunnen starten, maar wij vinden het heel jammer dat wij kinderen moeten teleurstellen die geen eigen vervoer hebben naar de ijsbaan.

Heeft u geen eigen vervoer voor uw kind, wilt u uw kind dan z.s.m. afmelden (voor woensdag) via een mail aan inschrijvingen@jeugdschaatsenzaanstreek.nl

Jeugdschaatsen Zaanstreek heeft 70 plaatsen voor de kinderen en begeleiders per uur. We gaan aan 50 kinderen per uur lesgeven, hierdoor heeft elk kind om de week een schaatsles. In totaal zal elk kind 4 schaatslessen krijgen. Een voordeel is dat we alle ruimte hebben op de 400 meter baan, want die is in zijn geheel beschikbaar voor Jeugdschaatsen Zaanstreek.

Aan het einde van het seizoen zal het gehele inschrijfbedrag worden teruggestort voor de kinderen die worden afgemeld. Voor de andere inschrijvingen zal er een deel van het inschrijfbedrag worden terug gestort afhankelijk van het aantal gegeven schaatslessen.

Op dit moment zijn wij bezig met het indelen van de groepen en begeleiders. In de komende week krijgt u een email met aanvullende informatie en wordt aangegeven op welke zaterdagen uw kind schaatsles heeft.

De aanpassingen op een rijtje:

·         Vervoer op eigen gelegenheid naar de ijsbaan. GEEN BUSVERVOER!

·         Elke kind heeft om de week een schaatsles

·         4 schaatslessen per kind

·         Geen toegang voor ouders op de ijsbaan

·        50 kinderen krijgen per uur schaatsles op de 400 meter baan

Alle algemene Corona maatregelen zijn ook van kracht bij het Jeugdschaatsen, dus houdt uw kind thuis bij klachten. Houd 1,5 meter afstand van elkaar bij het afzetten van uw kind bij de ijsbaan. In de omgeving van de ijsbaan kunt u tijdens de les van uw kind een wandeling maken maar ook is dichtbij het bos en strand van Bloemendaal.
 

met vriendelijke groet,
Bestuur Jeugdschaatsen Zaanstreek